Faglig sparring på dit staldbyggeri - både nybyg og renovation

MGDK — 10. jan 2023 09:43

Dette indhold er sponsoreret

Det kan være meget fordelagtigt at få faglig sparring, når du skal påbegynde et staldbyggeri. Dette giver dig mulighed for at få professionel rådgivning og vejledning til både nybyg og renovation af dit projekt. Et staldbyggeri er en kompliceret og lang proces fra tanke til skitse og udførelse. Derfor sidder folkene i Byggeri & Teknik I/S klar til at hjælpe lang tid før første spadestik.
 

Den rigtige rådgiver sikrer processen
Faglig sparring er en god måde at sikre, at dit staldbyggeri opfylder alle relevante krav og standarder omkring byggematerialer, design og konstruktion. Derudover kan det hjælpe med at identificere eventuelle problemer i et tidligere stadium, hvilket kan spare dig tid og penge på længere sigt. Find en rådgiver, der taler til dig - og ikke ned til dig. I skal være på bølgelængde. Desuden skal din rådgiver være en person med den rette ekspertise på området, som er meget specialiseret.

Hvordan man bestemmer størrelsen og designet på en ny stald til kvæg eller svin

Når man skal bestemme størrelsen og designet af en ny stald til kvæg eller svin, er det vigtigt at tage højde for de forskellige behov, dyrene har. For eksempel skal en kvægstald være markant større og måske have malkerobotter, hvor en svinestald skal sikres mod udefrakommende bakterier og vira, som kan skade bestanden.

Ansøgning om tilladelse fra myndighederne

Hvis det er et større projekt, skal man søge byggetilladelse og muligvis også en miljøgodkendelse til et industrielt anlæg. Derudover skal en staldbygning på mere end 600 m2 også have certificeret brandrådgivning, hvor en rådgiver skal kontrollere og dokumentere brandsikkerheden.

En certificeret brandrådgiver er med gennem hele forløbet
Der skal løbende udarbejdes rapporter, erklæringer og dokumentation gennem hele forløbet fra søgningen om byggetilladelsen til ibrugtagningstilladelsen. Derfor er det centralt at have brandrådgiveren med hele vejen fra start til slut. Det er nemlig kompliceret at indhente den nødvendige dokumentation efterfølgende.

Et overblik over lovkrav og standarder, som skal overholdes ved opførelse stalde

Når man skal opføre eller renovere en stald, er det vigtigt at overholde de lovkrav og standarder, der gælder for denne type byggeri. Dette kan være alt fra krav til isolering af stalden, sikkerhedsforanstaltninger omkring brand og elektricitet, samt krav til ventilation.

Gennemgang af materialer, der bruges til at bygge en stald

Når man skal bygge en stald, er det vigtigt at vælge de rigtige materialer. Materialevalget afhænger naturligvis af den geografiske placering af stalden samt det forventede vejrlig. Det er ikke nødvendigvis bygherren, som vælger materialer, selvom vedkommende måske skal godkende valget i sidste ende.

Forskellige teknologiske løsninger til at lette driften

Langt det meste kvæg i Danmark er malkekvæg. Ifølge Danmarks Statistik udgør køer og kvier hele 85 % af dem samlede kvægbestand. Derfor er det oplagt at ty til de nyste teknologiske løsninger som kvægavler, hvis man også er en del af den omfattende danske produktion af mælk. Eksempelvis kan man investere i malkerobotter, der sparer tid og er enormt effektive, når en stor besætning skal malkes.

Fordele ved at renovere frem for at bygge helt fra bunden

Vælger du at renovere en gammel staldbygning frem for at opføre en helt ny, er der andre ting, du skal overveje. Der kan nemlig mange fordele ved at renovere, men også visse ulemper, som man skal være klar over i forvejen. At vælge renovering kan være en meget billigere løsning end at bygge helt fra bunden, men kun hvis bygningen som udgangspunk er solid og uden fejlkonstruktioner, som på sigt kan være dyre at udbedre.

Hvad end du skal bygge en ny stald eller renovere den gamle, så skal du være sikker på at have den rigtige rådgiver med på dit hold. Fra ide til udførelse og gennemførelse er der brug for nogen, der kan holde overblikket og sikre, at den rigtige dokumentation er tilgængelig, når der er brug for den. Den gode rådgiver kan assistere dig med alt fra valget af funktioner og indretning til udviklingsstragetien for dit projekt.