Tæt parløb om Ny Psykiatri ved Søndersø i Viborg

Redaktionen — 11. mar 2024 08:19

Ny fælles plan balancerer kommunale og regionale hensyn til bevaring af kulturarv og nybyggeri til specialtandpleje og psykiatribyggeri centralt i Viborg

Udsendt på vegne af Viborg Kommune og Region Midtjylland

Om fem til seks år skal nye rammer stå klar til Psykiatrien centralt i Viborg.

Inden det sker, skal Viborg Kommune i en lokalplan fastlægge rammerne og Region Midtjylland planlægge og bygge ny psykiatri og specialtandpleje til gavn for patienter og medarbejdere.

Takket være et godt og tæt politisk og administrativt samarbejde har region og kommune nu et fælles udspil til, hvordan nybyggerierne kan indpasses i bygnings- og kulturarven ved Søndersøparken, og nær Regionshospitalet Viborg.

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune og regionens udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, UBTA, har netop aftalt, hvordan politiske godkendelser i kommune og region kan ske sideløbende.

- Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem region og kommune, når det handler om et så stort byggeri med en central beliggenhed. For Viborg Kommune er det afgørende at bevare så mange af områdets bevaringsværdige bygninger som muligt og sikre plads til at beholde psykiatrien centralt i Viborg, siger Teknisk Udvalgs formand Torsten Nielsen (K)

- Det glæder mig, at vi kan bevare to ud af de tre Hack Kampmann-bygninger og samtidig sikre nye moderne rammer til psykiatrien ved Søndersø og til Specialtandplejen i Toldbodgade. Jeg er taknemmelig for den forståelse og velvilje, ønsker og udfordringer er mødt med, siger Henrik Gottlieb (S), formand for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, UBTA.

Begge parter udtrygger stor tilfredshed med samarbejdet om at bevare de tidstypiske institutionsbyggerier fra starten af 1900-tallet og samtidig skabe plads til moderne rammer for patienter og medarbejdere i psykiatri og specialtandpleje.

Bedre rammer for patienter og medarbejdere

Det nye moderne psykiatri-byggeri skal understøtte behandling af høj kvalitet til patienterne og sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Patienterne skal have mulighed for privatliv og samvær i sikre rammer, der skal rumme retspsykiatriske og almenpsykiatriske sengepladser, ambulatorierum, behandlingsrum og aktivitetsområder, samt kontorarbejdspladser, møderum, personalerum og vagtværelser.

Regionen bygger nye rammer til Specialtandplejen i Toldbodgade nær Sundhedscenter Viborg og andre kommunale sundhedstilbud og sundhedssatellitter.