Ny måde at tænke seniorbofællesskab på i Albertslund

Redaktionen — 27. mar 2019 12:18

Seniorbofællesskaber er populære, men de tiltrækker oftere kvinder end mænd. Det vil Ovalen lave om på.

Ovalen i Albertslund vil favne både erhvervsaktive seniorer samt pensionister og der skal være plads til både enlige og par.

De 50 boliger, der udgør Ovalen kommer til at ligge i Roholmparken i Albertslund og ventes færdige i 2022, såfremt lokalpalen bliver godkendt. 

Skal appellere til mænd

Men færre mænd end kvinder vælger denne boform som senior, så det nye bofællesskab i Albertslund sigter målrettet efter at skabe nogle rammer, der er attraktive for mænd.

Ifølge Realdania handler det om, at rammerne afholder mændene fra at søge bofællesskabet, men det præciseres desværre ikke, hvad der er galt med de nuværende rammer i de bofællesskaber der allerede eksisterer i dag.

Men et vigtigt fokus for Ovalen har været at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne med plads til mest mulig bæredygtighed, naboskab og mangfoldighed.

Altså vil man her komme til at finde mennesker over 55 år der stadig er i arbejde side om side med pensionister, ligesom der både vil være par og enlige, så der er en større diversitet.

Der skal også være plads til at dyrke sine interesser, hvad enten det foregår alene eller sammen med andre.

Fællesskab spiller en afgørende rolle i husets arkitektur, hvor der er plads til fælles aktiviteter, værksteder og rum hvor man kan dyrke sin hobby og fællesskabet kan vælges fra efter behov, så ingen er tvangsindlagt til enten at sidde alene eller at sidde der, hvor der sker mest. 

Fællesskab trumfer ensomhed

Projektet i Albertslund er en del af Realdanias initiativ, der skal bekæmpe ensomhed hos den ældre del af befolkningen.

'Rum og fællesskaber for ældre' hedder det, og det er blevet til på baggrund af undersøgelser, der viser at ældre er mindre ensomme, hvis de er en del af et bofællesskab, frem for at bo alene.

Projektet er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, foreningen Realdania, KAB, Boligselskabet AKB.

Interessen for at bo i seniorbofællesskaber har gennem de sidste år været meget stor, og undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd (VIVE) – viser, at op mod 80.000 seniorer overvejer at bosætte sig i et seniorbofællesskab inden for fem år. 

I gennemsnit står der i øjeblikket 28 ældre på venteliste i hvert af de eksisterende seniorbofællesskaber, så der er god brug for flere af den type boliger i nær fremtid.

bruger kommentarer

  1. Der er intet indhold

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *